Celodenná adorácia a návšteva chorých

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, celodenná adorácia bude vo farskom kostole od 9.00 hod- 18.00 hod. Prosíme tých, ktorí môžu venovať konkrétnu hodinu tichej poklone pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, aby sa zapísali na nástenku v kostole.

Duchovný otec zároveň v tento deň bude navštevovať chorých našej farnosti.