Svätá omša s modlitbami k sv. Ondrejovi

Srdečne Vás pozývame na pravidelnú svätú omšu, spojenú s modlitbami k sv. Ondrejovi, apoštolovi. Spoločne budeme prosiť za uzdravenie tela a duše od chorôb a zranení a vyprosovať si Božie požehnanie a ochranu.

Budeme ju sláviť, ako zvyčajne, v posledný pondelok mesiaca, teda 26.8.2019 o 18.00 hod v našom farskom kostole.