Príhovor pápeža Františka

Svätý Otec sa napoludnie v deň sviatku Nanebovzatia Panny Márie prihovoril veriacim na svätopeterskom námestí v Ríme. Začal priblížením evanjelia zo dňa, konkrétne slov chválospevu Panny Márie: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47) Cez objasnenie slovies velebiť a jasať chcel poukázať na to, že tak ako Panna Mária, aj my máme Bohu vzdávať chválu a vďaku za veľké veci, ktoré koná v našich životoch.

Po modlitbe Anjel Pána predniesol osobitné prosby za trpiacich. Svätý Otec prosil za obyvateľov Južnej Ázie, zasiahnutých dažďami a sýrske rodiny, poznačené vojnovými konfliktmi. Na záver požehnal 6000 ružencov, ktoré budú odoslané do sýrskych farností pre tých, ktorí prišli vo vojne o niekoho blízkeho.

Úplné znenie príhovoru pápeža Františka si môžete prečítať tu: