Sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Vo štvrtok 15.8.2019 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Svätá omša bude v našom farskom kostole o 18.00 hod.
Do našej farnosti zároveň patrí aj kaplnka na Hornom Bankove, zasvätená práve Nanebovzatiu Panny Márie. V tento deň tu bude slúžená sobášna svätá omša o 15.00 hod.

Niečo o pôvode tohto sviatku. V našej katolíckej tradícii máme niekoľko mariánskych sviatkov, pričom najstarším z nich je práve  sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Spočiatku bol známy ako Zosnutie Panny Márie. Podľa tradície sa slávil už pred rokom 431, aj v najstarších východných cirkvách- etiópskej a arménskej. Prvýkrát sa biskupi snažili o uznanie dogmy, že Panna Mária bola vzatá do neba telom i dušou v r. 1870 na 1. vatikánskom koncile. Ich iniciatíva však pápežom Piom IX. nebola prijatá. Stalo sa tak až počas pontifikátu pápeža Pia XII., ktorý dogmu o Nanebovzatí Panny Márie vyhlásil apoštolskou konštitúciou Munificentissimus Deus (Najštedrejší Boh) v r. 1950. Dogmatická konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Lumen Gentium sa pri opise úlohy a miesta Panny Márie v diele spásy zmieňuje o Ježišovej matke aj ako o znamení nádeje: „Ježišova matka, ako v nebi už oslávená s telom i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň (porov. 2 Pt 3, 10), tu na zemi svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.“ (LG 68).

Dodnes sa nevie s určitosťou povedať, kedy a kde Panna Mária zomrela. Podľa tradície sa zvykne za miesto usnutia označovať mesto Efez, kde pôsobil apoštol Ján. Ako sa spomína v Písme, práve jemu totiž Ježiš zveril svoju matku pred smrťou na kríži. Historici pokladajú za pravdepodobnejšie, že Panna Mária zosnula v Jeruzaleme. Dom, v ktorom Panna Mária žila a dokončila svoju pozemskú púť, bol údajne na vrchu Sinaj, kde sa dnes nachádza Chrám Usnutia Panny Márie. Jej hrob, ktorý je otvorený a prázdny, je v údolí Cedron a nad ním stojí Bazilika Nanebovzatia. Prehliadka týchto miest je súčasťou mnohých pútnických zájazdov do Svätej Zeme.

Zdroj: kbs.sk, tkkbs.sk, zivotopisysvatych.sk