Kurz opatrovania

Arcidiecézna charita Košice ponúka akreditovaný kurz opatrovania kombinovanou formou v rozsahu 230 hodín s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí. Cena kurzu je 200 eur.

Obsah vzdelávacieho programu:

  • opatrovateľská činnosť
  • opatrovanie v detskom veku
  • anatómia človeka
  • pomoc pri výžive
  • mobilizácia klienta
  • prvá pomoc
  • vedenie domácnosti a ďalšie

Viac informácií získate v pracovných dňoch od 8.00- 15.00 hod na:

055/625 53 17, 0911 115 446, adch-ke@charita-ke.sk , www.charita-ke.sk