Completorium Cassoviense 101

Vokálny súbor Gregoriana Vás pozýva na svoje 101. Completorium Cassoviense, ktoré sa koná v nedeľu 11.8.2019 o 19.00 hod v Kaplnke sv. Michala archanjela. Príďte si vychutnať atmosféru starobylej liturgie v starobylom chráme.

Podujatie pozostáva z dvoch hlavných častí- na úvod sa po latinsky spieva kompletórium (posledná časť dennej liturgie hodín) formou gregoriánskych spevov a záver patrí koncertnej časti, ktorá je dramaturgicky prispôsobená aktuálnemu liturgickému obdobiu. Liturgia hodín je denná modlitba zasvätených osôb, ale aj laikov rímskokatolíckeho obradu, ktorej podstatou je prednášanie žalmov.  Vstupné je dobrovoľné.

Najbližšie stretnutie bude 15.9.2019.