Svätá omša s modlitbami za uzdravenie

V pondelok 29. júla budeme vo farskom kostole o 18.00 hod sláviť votívnu svätú omšu k úcte nášho patróna sv. Ondreja. Budeme ho prosiť o príhovor, aby nám Pán udelil milosť oslobodenia a uzdravenia duše i tela a chránil nás pred útokmi zla. Po krátkej adorácii a modlitbe pred Eucharistiou môžu veriaci prijať pomazanie olejom sv. Ondreja.

Privítame aj hudobného hosťa, ktorým bude spoločenstvo saleziánskych rodín z Prešova.

Srdečne Vás pozývame!