Počúvajúca Mária a pohostinná Marta

V nedeľu 21. júla Svätý Otec pri poludňajšom príhovore na Vatikánskom námestí rozoberal evanjeliovú stať o sestrách z Betánie, ktoré hostili Pána Ježiša. Svätý Otec poukázal na odlišné postoje Márie a Marty k vzácnemu hosťovi- kontempláciu a službu. Priblížil, čo sa ukrýva za každým z nich a poukázal na to, že spojiť oba postoje je prejavom múdrosti srdca.

Celý príhovor si môžete prečítať tu: