Deti sa vydali po stopách sv. Františka

V pondelok 8. júla deti našej farnosti začali putovať po stopách sv. Františka, čo znamená, že sa začal prvý farský prímestský tábor. Odštartoval rannou svätou omšou v našom farskom kostole s o. Marekom. Po nej nasledovala zoznamovacia aktivita pred kostolom, pri ktorej deti Pánu Bohu vyjadrili, za čo sú mu vďačné. Animátorky si rozdelili deti do skupín a vyrazilo sa na výlet na Vyhliadkovú vežu na vrch Hradová.

Na mieste sa deti vyhrali na športovom ihrisku a posilnili sa chutným obedom. Nasledovalo kreslenie sv. Františka a katechéza o stvorení sveta, podaná hravou interaktívnou formou. Deti sa dozvedeli o tom, čo ktorý deň Pán Boh stvoril a zaspievali si známu pieseň Kto stvoril žmurkajúce hviezdy. Po aktivite o hádaní predmetov pomocou čuchu, hmatu a návodov kamarátov sa deti následne prešli náučným chodníkom so zvieratkami a vrátili sa lesom ku kostolu. Kým si ich vyzdvihli rodičia, stihli ešte zaujímavú hru na triedenie odpadu, ktorá rozhodne nebola žiadnou nudnou aktivitou. A prvý táborový deň, bohatý na nových kamarátov, zážitky a veľa zábavy, bol za nimi 🙂

Zajtra sa budú deti venovať téme Krása prírody, ktorú budú objavovať v Parku Anička. Nasledujúce dni čaká naše deti ešte výlet do Zoo, na Alpinku, do Dómu sv. Alžbety a napokon na Bankov. Tu sa  tábor zakončí sv. omšou v kaplnke na Hornom Bankove a záverečnou opekačkou aj s rodičmi, na ktorú ich aj touto cestou srdečne pozývame.


Na záver ostáva už len poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi za krásny čas a popriať všetkým deťom a ich animátorkám ešte veľa pekných zážitkov a kopec zábavy so sv. Františkom a novými kamarátmi 🙂