Celodenná adorácia a spovedanie na prvý piatok

V piatok 2. augusta bude vo farskom kostole celodenná adorácia, v čase od 9.00 hod do 18.00 hod. Tí, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, sa môžu zapísať na hárok na nástenke v kostole.

Spovedá sa hodinu pred svätou omšou. Chorých budú duchovní otcovia navštevovať v piatok a v nedeľu popoludní.