Pútnická sobota k Anke Kolesárovej

Srdečne Vás pozývame na slávenie 6. pútnickej soboty k Anke Kolesárovej dňa 18.5.2019 vo Vysokej nad Uhom. Bude sa konať v areáli kostola Sedembolestnej Panny Márie.

Program
15.00 – Korunka Božieho milosrdenstva. Modlitbu budú viesť rehoľné sestry z kongregácie Milosrdných Sestier sv. Vincenta – Satmárok.
16.00 – Krížová cesta za rodiny – vedú veriaci z farnosti Dlhé nad Cirochou s p. farárom Mgr. Michalom Paľovčíkom.
17.00 – Večeradlo s Pannou Máriou – Pod vedením farnosti Parchovany s p. farárom Mgr. Ing. Dušanom Lupčom.
18.00 – Sv. omša – Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Peter Fogaš, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.

Po sv. omši bude adorácia s modlitbami za rodiny, za vnútorné uzdravenie a oslobodenie od zlého. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Zároveň Vás pozývame na ďalšie pútnické soboty, ktoré budú každý mesiac vždy tretiu sobotu v mesiaci.

Viac sa dočítate tu: