Zúčastnili sme sa Arcidiecéznej púte detí

Druhú májovú sobotu sme sa spolu s prvoprijímajúcimi deťmi z našej farnosti vybrali na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. Spoločne sme sa stretli v Ličartovciach, odkiaľ celá púť pokračovala „po vlastných“ do Obišoviec. V Ličartovciach nás čakali milí a ústretoví dobrovoľníci, ktorí nás usmernili, zaregistrovali a dali nám krásne balíčky na cestu.

Počas púte prebiehali jednotlivé zastavenia, zamerané na život a odkaz blahoslavenej Anky Kolesárovej. Bolo zaujímavé sledovať naše deti s akou radosťou sa zapájajú, vedia odpovedať na otázky o Ankinom živote a chcú o nej vedieť ešte viac. Cestu sme si spríjemnili aj spevom, modlitbou, rozprávaním a spoznávaním sa navzájom.

Po ďalších stanovištiach v Obišovciach – odovzdania obetného daru a modlitby desiatku sv. ruženca v kostole, sme si našli svoje miestečko na sedenie a rozhliadli sa po okolí, kde boli pripravené ďalšie aktivity. Naše hladné brušká nasýtil vynikajúci guľáš od miestnych veriacich.

Vyvrcholením celej púte bola sv. omša, ktorú celebroval o. biskup Marek Forgáč. Jeho odkaz z kázne by sme chceli zdieľať všetkým deťom: Všetci, aj vy deti, môžete byť dobrými pastiermi, tak ako bola bl. Anka Kolesárová, ktorá privádza ľudí bližšie k Ježišovi ako aj deti, ktorým sa zjavila Fatimská Panna Mária.

Spolu s ostatnými pútnikmi, ktorých bolo okolo 1300, sme vytvorili krásne spoločenstvo a prežili požehnanú sobotu spolu s Ankou.