Deň otvorených dverí v kňazskom seminári

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vás už tradične v Nedeľu Dobrého Pastiera, 12. mája, pozýva na Deň otvorených dverí. Program začne sv. omšou o 11:00 hod v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú bude celebrovať košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po sv. omši sú všetci návštevníci pozvaní na obed. V čase medzi sv. omšou a hlavným programom bude možnosť prehliadky seminára s bohoslovcami.

Hlavný program začne o 15:00 Korunkou Božieho Milosrdenstva v Aule sv. Košických mučeníkov. Po nej je pre vás pripravený kultúrny program s bohatou tombolou. Na záver o 17:30 hod sa budú otcovia kanonici modliť s veriacimi slávnostné kanonické vešpery v seminárnom kostole.

Tešíme sa na vašu návštevu.