Požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého

V nedeľu 12.5.2019 bude pri svätej omši o 14:15 hod v Kaplnke na Hornom Bankove požehnaná nová pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého. Následne bude prenesená v slávnostnom sprievode do kaplnky na Dolnom Bankove. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.