Relikviu bl. Anky Kolesárovej odovzdali pápežovi Františkovi

V rámci arcidiecéznej púte s o. arcibiskupom Bernardom Boberom sa dnes dopoludnia vyše dvesto veriacich zúčastnilo na 388. generálnej audiencii s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra v Ríme. Pri tejto príležitosti košický arcibiskup odovzdal pápežovi Františkovi relikviu bl. Anky Kolesárovej ako poďakovanie za dar jej blahorečenia. Pápež sa relikvii veľmi potešil a ocenil, že na Slovensku je silná mládež. Program pokračoval ďakovnou sv. omšou v Bazilike sv. Petra s J.Em. kardinálom Jozefom Tomkom. Súčasťou delegácie bol aj náš pán farár JCDr. Marek Ondrej, ako postulátor procesu blahorečenia.