Duchovná príprava v pôstnom období

Sláveniu veľkonočných sviatkov predchádzali v našej farnosti viaceré duchovné aktivity v pôstnom období. Chceli sme nimi symbolicky sprítomniť Ježišovu obetu, odovzdať sa do Kristovho milosrdenstva a prosiť o odpustenie svojich hriechov, chceli sme uvažovať nad Ježišovým utrpením, ktoré prežíval od chvíľ bdenia v Getsemanskej záhrade až po smrť na kríži.

Na začiatku sv. omší sme zbierali do kalicha symbolické kvapky Kristovej krvi, zapaľovali sme sviečky pokánia za seba a za svojich blízkych. Každý pondelok sme sa s o. Marekom stretávali na meditáciách o Trpiacom Kristovi, každú sobotu sme slávili sv. omšu za odprosenie našich hriechov. V piatky sme sa modlili krížovú cestu, ktorú viedlo vždy iné spoločenstvo z farnosti. Každou z týchto aktivít a modlitieb sme mohli svoje srdcia lepšie pripraviť na prežívanie  veľkonočného tajomstva Kristovej obety a víťazstva.