Arcidiecézna púť detí do Obišoviec

Pozývame všetky deti, mladých i rodičov na pešiu púť z Ličartoviec do Obišoviec v sobotu 11.5.2019. Počas putovania budú deti cez hravé stanovištia spoznávať život blahoslavenej Anky Kolesárovej.

Program

  • 09:00 hod – začiatok púte z Ličartoviec
  • 11:00 – 11:30 – obed
  • 11:30 – 13:30 – tvorivé dielne, workshopy, možnosť sviatosti zmierenia
  • 13:30 – 14:00 – spoločný program a modlitba posvätného ruženca za pokoj
  • 14:00 – 15:00 – sv. omša s o. biskupom Marekom Forgáčom

Pre pútnikov bude zabezpečený obed, čaj, spomienková drobnosť z púte a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec.

Z organizačných dôvodov prosíme o prihlásenie sa do nedele 28.4.2019 v sakristii a tiež o pomoc rodičov pri doprave detí.