Večer milosrdenstva: „Živý“

Srdečne vás pozývame na ďalší Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel na tému Živý vo štvrtok 2. mája 2019 o 18:00 hod. Program sa začne slávením sv. omše a pokračovať bude moderovanou adoráciou pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, so sprievodným slovom a piesňami. Počas večera bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a modlitbe príhovoru. Pozývame vás prísť načerpať z radosti z Kristovho víťazstva, ktorá je stále živá.