Chvíľka s Trpiacim Kristom (5)

V pondelok Veľkého týždňa sme sa stretli pri záverečnej pôstnej meditácii o Trpiacom Kristovi, zameranej na posledné chvíle a slová Ježiša na kríži. Otec Marek nám opäť ponúkol dve roviny uvažovania- prežívanie samotného Krista a naše vlastné skúsenosti s prežívaním podobných pocitov, aké boli prítomné u Krista.

Vo svojej úvahe poukázal na to, že Ježiš vyslovením slov „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ skutočne prežíval pocity osamelosti a opustenosti. Ježišova bolesť pretrvala až do konca jeho života, nielen v podobe fyzického trápenia, ale predovšetkým vo forme psychickej bolesti z toho, že zostal celkom sám. A v tomto prežívaní Ježiš prichádza s gestom lásky, kedy pohnutý starosťou o svoju matku, vyzýva apoštola Jána, aby si ju vzal do opatery. Ježiš nám tým ponúka príklad, ako aj my môžeme vo svojom živote konať, keď budeme prežívať pocity osamelosti. Máme si všimnúť človeka, ktorý je v našej blízkosti tiež opustený a čaká na to, že ho niekto poteší, venuje mu kúsok svojej pozornosti a času a bude s ním zdieľať to, čím práve žije, čo ho trápi, čo ho teší.

Ďalšie zamyslenie bolo v súvislosti s Ježišovým výrokom „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Kristus priniesol nový pohľad na to, ako sa zachovať k tým, čo nám robia zle, od ktorých sa nám dostáva krívd a urážok. Rozmer odpustenia nemá byť pritom sprevádzaný pohnútkou, že vinníkovi odpúšťam, ale už to viac nesmie urobiť. Odpustenie má prísť s predpokladom, že ten druhý to môže urobiť znovu, no napriek tomu mu odpúšťam…

Pri uvažovaní nad týmito súvislosťami sme si mali zároveň uvedomiť, že nie je dobré ignorovať ani tie emócie, ktoré majú nepríjemný charakter- smútok, bolesť, strach, krivda, osamelosť… Práve naopak, je dobré a potrebné ich prejaviť, priznať si ich, pomenovať. Vtedy je možné s nimi pracovať a uzdravovať ich a je dôležité, aby sme to urobili. Nespracované emócie totiž môžu zapríčiniť rozvrátené vzťahy, a tie sú často príčinou rôznych ďalších chorôb, ťažkostí či nepokojov v rodinách, v práci, v susedstve. Vysporiadať s nimi sa dá tak, že im jednoducho dovolíme odznieť a budeme ich vytrvalo znášať. Tak, ako sám Ježiš, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži.