Krížová cesta na Veľký piatok

Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu ulicami Podhradovej, ktorá bude na Veľký piatok 19.4.2019. Začiatok je o 10:00 hod v našom farskom kostole, odkiaľ sa po úvodnej modlitbe presunieme do ulíc. Zastavenia krížovej cesty budú na jednotlivých miestach ulíc v okolí chrámu. Modliť sa budeme za požehnanie a ochranu rodín našej farnosti i rodín na celom svete. Príďme s Kristom stráviť posledné hodiny pred jeho smrťou, sprevádzajúc Ho na krížovej ceste a odovzdávajúc Mu svoje viny, bolesti, kríže…