Upratovanie pred Veľkou nocou

Uplynulú sobotu sa v našom farskom kostole uskutočnilo po druhýkrát veľké upratovanie pred veľkonočnými sviatkami, tentoraz v interiéri kostola. Počet pomocníkov bol zhruba 30, mužov aj žien, od študentov až po seniorov. Spoločnými silami sa podarilo za jedno dopoludnie upratať celý priestor, umyť okná, vymeniť žiarovky, vyleštiť lavice a sochy a mnoho iného. Všetkým patrí úprimná vďaka za nasadenie a obetovanie svojho voľného času pre spoločné dobro. Zvlášť sa chceme poďakovať p. kostolníkovi za koordináciu prác aj samotnú pomoc. Bol to požehnaný čas, strávený v príjemnej atmosfére a bolo milé sledovať, ako sa farníci s láskou a s radosťou zhostili svojich úloh, celkom ako vo vlastnom dome. Keď my dokážeme mať takú radosť z čistého a uprataného chrámu, ako sa musí tešiť náš Pán, keď si takto podobne dáme do poriadku naše duše… 🙂