Svätá omša za odprosenie hriechov

V sobotu 13.apríla o 8:00 hod bude slúžená posledná svätá omša v tomto pôstnom období s modlitbami za zmierenie sa s Bohom a odprosenie našich hriechov. V závere bude krátka kajúca pobožnosť a eucharistické požehnanie. Pred sv. omšou môžeme zapáliť sviečku pokánia a vyjadriť aj takto symbolicky ľútosť nad svojimi hriechmi. Zapálenú sviečku môžeme tiež priniesť za našich blízkych a odovzdať aj ich viny a trápenia pred Božiu tvár.