Ekumenický pašiový sprievod

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice Vás pozýva na 25. Ekumenický pašiový sprievod. Uskutoční sa na Veľký piatok 19. apríla 2019 so začiatkom o 13:00 hod pred Evanjelickým chrámom a.v. na Mlynskej 23 v Košiciach. Tohtoročná téma znie „Opustený Ježiš“.

Sprievod vznikol ako symbolické spojenie veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého Písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať spoločne Kristovu lásku k človeku, a súčasne vytvárať jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami.