Pondelková chvíľka s Trpiacim Kristom (3)

Po pondelkovej sv. omši sme sa stretli s našim duchovným otcom na ďalšej pôstnej meditácii o utrpení Ježiša. Tentokrát bola zameraná na falošné obvinenie a odsúdenie Krista pred veľradou. V katechéze na pokračovanie nám o. Marek priblížil, čo nasledovalo po zajatí a zrade Ježiša v Getsemanskej záhrade- Ježiš bol krivo obvinený a odsúdený napriek tomu, že nič nespáchal. Stačilo vzniesť obvinenie bez konkrétnych dôkazov, bez možnosti obhajoby a osud nevinného človeka bol spečatený…

Boli sme vyzvaní zamyslieť sa nad tým, koľkokrát sme sa v podobnej situácii ocitli my sami. Možno v roli Ježiša ako tí, ktorých nepravdivo obvinili, ohovárali, znevážili. Alebo naopak, ako muži z veľrady, sme boli my tí, čo druhých neprávom posudzovali, ponižovali či snáď ešte horšie… Ježiš sám okúsil trpkosť krivého obvinenia, poníženie, facky, urážky. Znášal to v tichosti a pokore, bez toho, aby sa bránil, útočil, nadával, vyhrážal sa. Znášal to z lásky k nám, aby nám svojim príkladom ukázal, že zlo máme premáhať dobrom. Ježišova skúsenosť vlastnej krížovej cesty dáva každému z nás silu kráčať tou svojou cestou bolesti a kríža. Pozvime Ježiša, aby niesol s nami naše bremená a starosti každodenného života.

Ďalšie stretnutie s Trpiacim Kristom bude 8.4.2019 po svätej omši.