Večer milosrdenstva: (Ne)milovaný

Vo štvrtok 4.apríla sa v našom farskom kostole opäť stretneme na Večere milosrdenstva s názvom (Ne)milovaný. Po sv. omši, ktorá začína o 18:00 hod, bude nasledovať hodinka stíšenia pri moderovanej adorácii a spevoch pod vedením Komunity Emanuel. Zároveň bude možné, ako zvyčajne, pristúpiť k sviatosti zmierenia či modlitbe príhovoru. Tešíme sa na Vás!