Stretnutie s Trpiacim Kristom

V pondelok 11.3.2019 sa veriaci farnosti zišli na pôstnej modlitbe a meditácii o utrpení Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorú viedol o. Marek.

V zamyslení poukázal na to, že každý človek, ktorý čelí ohrozeniu vlastného zdravia či života, prežíva prirodzene veľký strach a úzkosť a túži, aby bol niekto pri ňom, hoci len v tichu, ale s ním. Aj sám Ježiš, hoci je Boží Syn, prežíval niekoľko hodín pred svojou smrťou podobnú úzkosť. Aj On túžil po tom, aby jeho učeníci boli s Ním, aby bdeli, kým sa bude modliť k svojmu Otcovi. Oni však zaspali…Pôstny čas je aj pre nás pozvaním, aby sme bdeli s Ježišom, priblížili sa k Jeho krížu, ale tiež, aby sme sa nebáli náš vlastný kríž zložiť na Ježišove plecia. Nemáme sa báť prosiť Boha, aby nám pomohol s tým, čo sami nevládzeme uniesť, s čím si nevieme rady. Aj keď máme pocit, že Ježiš na nás zabudol, že nás nepočuje, že sa modlíme a nič sa nedeje, nemáme sa vzdávať, ale vytrvalo prosiť a klopať na Jeho dvere- a On sám rozhodne, ako odpovie.

Najbližšie stretnutie pri modlitbe a meditácii s Trpiacim Kristom bude v pondelok 18.3.2019 o 18:30 hod, srdečne Vás pozývame.