Piatková krížová cesta

V piatok 8.marca 2019 sme sa spoločne modlili prvú krížovú cestu v tomto pôstnom období. Sprievod krížovej cesty viedol o. Marek s miništrantmi, jednotlivé zastavenia sa modlil organizačný tím farnosti.

Rozjímali sme nad tajomstvom Lásky Krista, ktorá Ho doviedla až na smrť na kríži. Počúvajúc slová z Písma, ktoré opisovali udalosti od odsúdenia Ježiša židovským ľudom a Pilátom až po uloženie Ježiša do hrobu, sme si pripomenuli veľkú Kristovu obetu, ktorú za nás priniesol – obetu vlastného života. V rámci celého procesu odsúdenia a ukrižovania sa vystriedalo viacero postáv- tých, čo „prispeli“ k odsúdeniu Krista i tých, čo Ježiša sprevádzali a boli mu oporou. Počas modlitby sme sa mohli zamyslieť nad tým, ktorú z týchto osôb sme my sami vo svojom živote predstavovali, čím sme my sami prispeli k Ježišovmu odsúdeniu. Záverečné slová modlitby nám pripomenuli, že čokoľvek sme urobili, Boh nás súdi milujúc nás a odpoveďou Boha na zlo vo svete je Kristov kríž.

Ďalšie krížové cesty sa budú modliť:

  • miništranti a mimoriadni rozdávatelia – 15.3.2019
  • rodičia prvoprijímajúcich detí – 22.3.2019
  • ružencové bratstvo – 29.3.2019
  • spoločenstvo Mahaim – 5.4.2019
  • prvoprijímajúce deti – 12.4.2019
  • Veľká krížová cesta – 19.4.2019

Pripomíname, že veriaci, ktorí sa v pôstnom čase pomodlia krížovú cestu pred riadne ustanovenými zastaveniami, môžu získať úplné odpustky.