Svätá omša s Mons. Alojzom Tkáčom, emeritným arcibiskupom

V prvú pôstnu nedeľu sme v našom chráme privítali košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Otec arcibiskup na úvod sv. omše slávnostne prijal medzi katechumenov dve kandidátky krstu z našej farnosti. V homílii veriacim priblížil, ako bol Ježiš pokúšaný diablom. Poukázal na osudy ľudí, ktorí v minulosti i v dnešnej dobe podľahli pokušeniu moci a svetskej slávy a zvolili si život bez Boha. Veriacich povzbudil, aby sa nenechali zlákať pominuteľnou mamonou, a aby boli odhodlaní a vytrvalí vo viere.

Keďže o. arcibiskup nedávno slávil pekné životné jubileum- 85 rokov, na záver sv. omše mu o. Marek v mene celej farnosti zablahoželal, poďakoval za jeho pastiersku službu a zveril ho pod ochranu patróna našej farnosti a zároveň celej arcidiecézy- sv. apoštola Ondreja.