Vedecká konferencia o Teokracii

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy. Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách.

Konferencia bude ďalej pokračovať 26. a 27. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku v prednáškových blokoch v anglickom a nemeckom jazyku. Prednášať budú hostia z univerzít a inštitúcií Nemecka, Estónska, Talianska, Českej republiky a Slovenska: Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor), Peter Dubovský SJ (PIB Rím), Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava), Peter Juhás (WWU Münster), Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava), Christoph Levin (LMU Mníchov) a iní.

Vstup je voľný. Bližšie informácie na: http://biblia.rimkat.sk/vedecka-konferencia-o-teokracii/ alebo na: rlapko@gmail.com.