Sv. omša k úcte sv. Ondreja

V pondelok 25.2.2019 o 18:00 hod budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Ondreja. Počas bohoslužby sa budeme modliť za uzdravenie a oslobodenie; po sv.omši bude pomazanie olejom sv. Ondreja.

Pozývame všetkých, mladších i starších, ktorí chcú skrze príhovor apoštola Ondreja prosiť o uzdravenie v akejkoľvek oblasti, ktorá potrebuje Boží dotyk. „A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.“ 1 Jn 5, 14