Klub 25+ o ôsmom Božom prikázaní

Dňa 21. februára 2019 o 18:30 hod Vás pozývame na pravidelné stretnutie Klubu 25+ do DKC Veritas. Témou stretnutia bude 8. prikázanie Desatora: Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu svojmu. Otázky typu Aký je rozdiel medzi ohováraním a osočovaním? Čo je pravda a čo už nie? Ako to rozlíšiť? Ako reagovať a ako sa proti tomu brániť? si isto kladieme v rôznych situáciách všetci. Interaktívnou a pútavou formou sa nimi budeme zaoberať spolu s hosťom večera Rastislavom Sabatulom.