Duchovná obnova pre manželov

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Komunitou Emanuel organizuje prvé z troch stretnutí v rámci Duchovnej obnovy pre manželov, ktoré sa bude konať dňa 26.1.2019 od 8:30- 17:30 hod v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.
Témou stretnutia je Osobné obrátenie, sviatosť manželstva.

Program zahŕňa impulz na tému, adoráciu, zdieľanie v skupinách, čas pre pár, svätú omšu, program pre deti, obed a agapé.
Stretnutie je otvorené pre všetky manželské páry, ktoré túžia po oživení a prehĺbení vzájomného vzťahu a hľadajú povzbudenie do svojho manželského a rodinného života.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete tu.