Detské sväté omše

Po prázdninách sa opäť rozbehli piatkové detské sväté omše. Deti si počas katechézy s pánom farárom zrekapitulovali, aké zvieratká boli doteraz v ich príbehu zachránené, a hádali, aké zvieratká boli pri jasličkách, keď sa narodil Ježiško.  Pripomenuli si, že Ježiško dostal mnoho darov, medzi nimi aj ovečku od chudobných pastierov. Preto boli aj prvoprijímajúce deti pozvané, aby tak, ako kedysi pastieri venovali malému Ježiškovi svoj najdrahší poklad- ovečku, aj oni priniesli v podobe kresby niečo, čo majú najradšej. 

Najbližšia detská sv. omša bude v piatok 18.1.2019 o 18. hod. Pozývame na ňu všetkých, zvlášť rodiny s deťmi.