Sviatok Zjavenia Pána

V nedeľu 6. januára sme vo všetkých kostoloch našej farnosti slávili sviatok Zjavenia Pána- Troch kráľov. Pripomína nám deň, kedy bol Ježiš ako Boží syn a Spasiteľ zjavený všetkým národom. 
Ranná sv. omša sa v našom farskom kostole začala obradom požehnania vody- duchovný otec po prednesení modlitby požehnal vodu,soľ a kriedu, ktoré si veriaci vzali po sv. omši na posvätenie svojich príbytkov. Svätenou vodou boli pokropení aj samotní veriaci. Počas homílie, ako býva zvykom v tento deň, boli slávnostne oznámené dátumy Veľkej noci a ostatných pohyblivých sviatkov. Nasledujúcu nedeľu slávime Sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa zároveň začína Cezročné obdobie.