Putovné Sväté písmo

Aj v tomto roku vás pozývame zapojiť sa do čítania putovného Svätého písma, ktoré koluje v rodinách našej farnosti od mája minulého roka. Ide o iniciatívu Inštitútu rodiny v Košiciach, ktorého túžbou bolo, aby sa Božie slovo stávalo čoraz viac súčasťou každodenného života rodín v našom meste. 
Veriaci, ktorí sa chcú zapojiť do čítania, môžu sa zapísať na hárok na nástenke v kostole. Písmo sa číta v rodine jeden týždeň, na pokračovanie. Po prečítaní sa odovzdá v sakristii pred sv. omšou o 10.hod; preberá sa po tejto sv. omši, spolu so sviecou, ktorá sa môže pri čítaní zapáliť. Odporúča sa začať krátkou modlitbou k Duchu Svätému. Bližšie info na nástenke.