Ďakovná svätá omša

V posledný deň roka sa farníci spolu s duchovnými otcami Farnosti sv. Ondreja zišli na slávení ďakovnej sv. omše. Veriaci boli povzbudení zamyslieť sa nad tým, čo nám Nebeský Otec požehnal v uplynulom roku, za čo všetko môžeme byť Bohu vďační. Na záver sv. omše sa pred vyloženou Eucharistiou duchovný otec pomodlil s prítomnými ďakovnú pobožnosť. Po nej nasledoval chválospev Te Deum a požehnanie Sviatosťou oltárnou. 
Keďže bol zároveň posledný pondelok v mesiaci, veriaci mali možnosť zúčastniť sa na pomazaní olejom sv. Ondreja. Pomazanie olejom je určené všetkým, ktorí bojujú s chorobami duše či tela, ale aj tým, ktorí túžia po Božom požehnaní a ochrane. 
Najbližšie sa bude pomazanie vysluhovať 28.1.2019.