Sviatok sv. Rodiny

Cirkev slávila v nedeľu 30.decembra Sviatok Svätej rodiny. Pri tejto príležitosti sme vo farskom kostole mali pri sv. omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín. V kázni bolo poukázané na to, že najdôležitejším prvkom ochrany dnešnej rodiny a detí sú samotní rodičia, ktorí majú byť vnímaví a vedieť odhaliť možné ohrozenia číhajúce na ich deti a rodiny.  Predpokladom na to je predovšetkým neustála modlitba otcov a mám za svoje rodiny. Po homílii duchovný otec predniesol úvodný príhovor a spolu s manželmi sa modlili modlitbu požehnania. Na záver sv. omše duchovný otec požehnal všetky rodiny našej farnosti a zveril ich pod ochranu Svätej rodiny.