Omša k sv. Ondrejovi a pomazanie olejom

V pondelok 28. januára o 18:00 hod slávime votívnu sv. omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi, patrónovi našej farnosti. Pozývame vás k modlitbe za uzdravenia od chorôb tela i duše, za oslobodenie, požehnanie a ochranu. Po modlitbách k sv. Ondrejovi sa bude udeľovať pomazanie olejom sv. Ondreja, požehnaným v deň jeho sviatku.

Počas sv. omše a modlitieb nás budú chválami sprevádzať saleziánske rodiny z Prešova.