Skauti ku nám priniesli betlehemské svetlo

V piatok 21.decembra nám do farnosti priniesli skauti Betlehemské svetlo. V našom kostole bude horieť aj na štedrý večer. Veriaci si ho môžu zobrať do svojich príbytkov. 

Modlitba pri prinesení betlehemského svetla do rodiny:

Pane Ježišu, dávaš nám príležitosť, aby sme prostredníctvom plamienka z Betlehema vytvorili žiarivé spojenie s ostatnými krajinami Európy i sveta. Ježišu, Svetlo sveta, prichádzaš ku každému a osvetľuješ srdcia mnohých. Pomôž nám cez tieto vianočné sviatky byť svetlom pre iných. Daj nám silu budovať jednotu a pokoj v našich životoch a v našom okolí.

Spoločné prosby:

Ježišu, svetlo sveta – veríme v teba.
– Ježišu, prameň života – veríme v teba.
– Ježišu, pokoj našich sŕdc – veríme v teba.
– Ježišu, nádej utrápených – veríme v teba.
– Ježišu, láska milujúcich – veríme v teba.

Zdroj: https://farnost-svit.
webnode.sk/news/modlitba-pri-
prineseni-betlehemskeho-svetla-do-rodiny/