Vianočná omša za účasti detí

V pondelok 24. Decembra sme začali sláviť Vianočné sviatky sv. omšou za účasti detí o 16:00. Deti s horiacimi kahančekmi sprevádzali malého Ježiška až k oltáru, kde ho duchovný otec vložil do jasieľ. Zapálili sa svetielka na Vianočnom stromčeku a v Betleheme. Počas slávnostného spevu Glória in excelsis Deo sa postupne zapaľovali od Betlehemského svetla všetky sviece na oltári i pri Bohostánku a sv. Ondrejovi. Následne sa rozsvietili svetlá v celom kostole a slávila sa sv. omša. V kázni duchovný otec pripomenul, že všetky deti čakajú na Vianoce darčeky. Zároveň sa poďakoval deťom, rodičom, ale aj ostatným za to, že aj Ježiškovi pripravili darčeky – vianočný stromček, ozdoby a kolísku plnú dobrých skutkov. Nezabúdajme na to, že Božie dieťa čaká darček od každého z nás. A čo tak mu darovať náš čas nielen počas Vianoc ale aj v priebehu roka?