Detská sv. omša a moderovaná adorácia

V piatok 7.12.2018 sme v našom farskom kostole slávili detskú sv. omšu, počas ktorej medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý prišiel deťom zvestovať posolstvo o tom, že konať dobro sa vyplatí a zároveň deťom zadal domácu úlohu na celé adventné obdobie a to prípravu ozdôb v červenej farbe na
vianočný stromček, ktorý bude darčekom pre Ježiška. Po sv. omši každé dieťa dostalo od sv. Mikuláša sladké prekvapenie. Následne o. Marek spolu s mladými a ďalšími veriacimi adorovali slovom aj piesňou pred eucharistickým Kristom. Spoločne sme chválili Pána za dar viery v našich rodinách a prosili sme nebeského Otca, aby ochraňoval všetkých ľudí z našej farnosti a sprevádzal ich svojim požehnaním.