Adventný večer s Božím slovom

Vo štvrtok 6.12.2018 sme v našom farskom kostole slávili rorátnu sv. omšu, po ktorej nasledoval adventný večer s Božím slovom. V krátkosti nám o. Marek vysvetlil ako sa modliť pomocou Božieho slova. Následne sme spoločne meditovali nad úryvkom z Lukášovho evanjelia o vzkriesení naimského mládenca. Zamýšľali sme sa nad tým, čo nám tento úryvok hovorí do našich životov, pričom sme si daný text viackrát prečítali a postupne zapájali aj našu fantáziu a konfrontovali sme rôzne životné
situácie s týmto úryvkom z Božieho slova. Počas adventného obdobia budú takéto večeri s Božím slovom každý štvrtok po sv. omši.