Rorátne sv. omše, „roráty“

V pondelok 3.12.2018 sme v našom farskom kostole začali sláviť rorátne sv. omše.  Veriaci podľa dávnej tradície prichádzali na sv. omšu so zapálenými kahancami, ktoré si niesli zo svojich domovov.  Na úvod sv. omše kňaz zaspieval latinskú adventnú pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého. Svätá omša sa slávila len za svetla horiacich sviec, ktoré pripomínali, že sa veriaci ľud pripravuje na narodenie Ježiša Krista- Svetla sveta. Po záverečnom požehnaní sa spoločne zaspievala modlitba Anjel Pána a veriaci sa rozišli do svojich príbytkov podobne ako pred omšou-  so svetlom zažatých sviec.

Názov roráty pochádza z prvých slov vyššie spomínanej piesne. Sú súčasťou adventného obdobia a slávia sa ku cti Panny Márie. Zväčša sa slúžia skoro ráno,  pred svitaním, avšak po II. Vatikánskom koncile je možné slúžiť tieto omše aj večer.

V našom kostole sa rorátne sv. omše budú slúžiť do 16.decembra, a to v pondelky, utorky, štvrtky a piatky o 18.hod. Veriaci si na sv. omšu môžu priniesť kahance so zažatými sviecami.

Fotografie z pondelka 3.12. môžete nájsť v sekcii galéria.