Odpustová slávnosť

V nedeľu 2.12. sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 10:00 predsedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ktorý pri tejto príležitosti uviedol do úradu farára doterajšieho správcu farnosti duchovného otca Mareka Ondreja, ktorý si pred ním obnovil kňazské sľuby, vyznal vieru a zložil predpísanú prísahu.

Otec arcibiskup pripomenul, že otec Marek sa narodil vo februári a má 37 rokov. Je kňazom dvanásť rokov a pôsobil ako kaplán v Kokošovciach. Vo Svidníku, v Moldave nad Bodvou. Potom bol poslaný na štúdiá kánonického práva do Ríma, ktoré ukončil ako Doktor. Zároveň mal ďalšie doplnkové štúdia na Rímskej Rote, kde po záverečných skúškach dosiahol titul advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty.

V závere mu poprial veľa síl k službe vo farnosti ale aj iným úlohám pre arcidiecézu ako sú: práca na Metropolitnom súde v Košiciach, či postulácia blahorečenia Anny Kolesárovej. Veriacim pripomenul, že je aktuálna výzva stavby pastoračného centra a žiadal ich o pomoc a súčinnosť k jej naplneniu.

Hlavným kazateľom bol Mons. Pavol Marton, ktorý vyzval spoločenstvo k odvahe a vernosti vo vyznávaní viery.

Na slávnosti bolo prítomných viac kňazov, predstavitelia novozvolenej samosprávy ako aj množstvo veriacich z Košíc ale aj iných miest.

Fotografie z tejto slávnosti nájdete v sekcii galéria. Sledujte galériu aj naďalej, pretože ďalšie budú postupne pribúdať.