Slávnosť sv. Ondreja

V piatok, 30. novembra sa vo farskom kostole na Podhradovej slávila sv. omša z príležitosti sviatku patróna chrámu aj farnosti sv. Ondreja, apoštola. Na tento deň sme sa pripravovali celý mesiac november a zvlášť počas Novény – posledných deviatich dní. Duchovný otec Marek znovu zveril sv. Ondrejovi celú farnosť a požehnal olej, ktorým boli na konci sv. omše pomazaní prítomní veriaci – deti, mládež, rodičia, seniori.

Každý posledný pondelok v mesiaci o 18:00  sa budeme modliť ku sv. Ondrejovi za chorých, trpiacich na akékoľvek neduhy a prosiť ho o pomoc a uzdravenie, ktorých  následne budú kňazi mazať olejom sv. Ondrej. Apoštol Ondrej je mocným ochrancom proti každému zlu, a preto sa na pomazaných olejom bude zvolávať pomoc a ochrana Všemohúceho Boha na príhovor sv. Ondreja, apoštola.

Fotografie z tejto slávnosti nájdete v sekcii galéria. Sledujte galériu aj naďalej, pretože ďalšie budú postupne pribúdať.