Menovanie farára

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita menoval dňa 27.11. do úradu farára farnosti sv. Ondreja, apoštola v Košiciach na Podhradovej dp. Marek Ondreja, doterajšieho farského administrátora (správcu farnosti).

V dekréte o menovaní farára uvádza nasledovné: „Po zvážení všetkých okolností a vašich schopností náležite vykonávať farskú starostlivosť týmto dekrétom Vás od 30. Novembra 2018 menujem za farára so všetkými právami a povinnosťami vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach, ktorú ste doteraz spravovali ako farský administrátor“.