Sviatok sv. Ondreja a požehnanie oleja

V piatok 30. novembra slávime sviatok sv. Ondreja, apoštola, patróna našej farnosti a farského chrámu. Na tento veľký deň sa pripravujeme už celý mesiac november a zvlášť posledných deväť dní.

V prvý deň Novény (deviatnika) sme priniesli k soche sv. Ondreja olivový olej. Apoštol Ondrej zomrel mučeníckou smrťou v Patrase v Grécku.  Tam vydal svedectvo a vyznal svoju lásku k Ježišovi vyliatím vlastnej krvi. Aj práve preto, olej, ktorý požehnáme v deň jeho sviatku, v piatok 30. novembra 2018 pri sv. omši o 18:00, je pôvodom z Grécka. Je však zmiešaný s nardovým olejom zo Svätej zeme, kde Ondrej počul ako prvý z učeníkov Ježišove slovo: „Poď za mnou!“ Nasledoval Ho hneď a zároveň pozval aj ostatných. Vo Svätej zemi sa Ondrej ponúkol Ježišovi, aby s ním mohol písať príbeh Božieho kráľovstva. Ondrej a ostaní apoštoli k tomu dostali od Krista veľké dary. Evanjelista Lukáš to popisuje takto: „Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých (Lk 9, 1-2)“.

Apoštol Ondrej ostal svojmu majstrovi verný až po smrť. Dary, ktoré Ježiš dáva sú neodvolateľné. Ondrej pokračuje byť apoštolom. Aj po svojej fyzickej smrti neustále má moc nad všetkými zlými duchmi, či liečiť neduhy. V tejto viere a zároveň v dôvere v pomoc nášho patróna požehnáme olej, ktorým budeme mazať všetkých, ktorí veria v Božiu pomoc na príhovor svätých. Budeme ho požehnávať raz v roku, a to práve na sviatok sv. Ondreja. Pravidelne, raz mesačne (posledný pondelok v mesiaci) budeme ním po votívnej omši o sv. Ondrejovi mazať všetkých, ktorí túžia po požehnaní, po telesnom, či duševnom uzdravení, oslobodení, ako aj po ochrane proti každému zlu. Nech nás sv. Ondrej žehná a ochraňuje!