Pozvanie na odpustovú slávnosť a uvedenie do úradu farára

V nedeľu 2.12.2018 o 10:00 slávime odpustovú sv. omšu k úcte sv. Ondreja, apoštola, patróna farského chrámu a farnosti. Ako hlavného celebranta privítame Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. Kazateľom bude pápežský kaplán Mons. Pavol Marton, rektor pápežskej baziliky minor sv. Egídia, ktorý je zároveň bardejovským farárom a dekanom.

Hudobne bude slávnosť sprevádzať Zbor sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa.

Pri tejto slávnosti bude po zložení predpísanej prísahy a Vyznaní viery do úradu farára uvedený dp. Marek Ondrej.