Prvé sv. prijímanie – prihlasovanie na šk. rok 2022/2023

Od nedele 19. júna do 15. augusta 2022 je možné prihlásiť deti na prípravu na prvé sväté prijímanie v našej farnosti. Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo si ju v tlačenej forme vyzdvihnúť v sakristii kostola. Je potrebné ju odovzdať osobne v sakristii po ktorejkoľvek sv. omši v uvedenom termíne.


Príprava detí a rodičov bude zahŕňať spoločné stretnutia každú stredu od 07. septembra. Začínať budeme o 17:15 hod katechézou a potom bude nasledovať sv. omša za účasti detí. Stretnutia s rodičmi budú upresnené po začiatku katechéz s deťmi.

Sviatok Božieho Tela a Krvi s procesiou

Vo štvrtok 16. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budeme mať slávnostnú svätú omšu o 16.30 hod a o 18.00 hod. Pri účasti na týchto svätých omšiach je možné získať plnomocné odpustky za splnenia podmienok- byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Po sv. omši o 18.00 hod bude v okolí kostola Eucharistická procesia. Pozývame na ňu zvlášť prvoprijímajúce deti, ale i všetky ostatné – prosíme, doneste si so sebou aj košíky s lupeňmi kvetov do sprievodu.

Talkshow iTyiJa – iný vesmír

FUGA – Kultúrne centrum kresťanov vás pozýva na ďalší nedeľný večer pri rozhovore o živote, viere, svete a všetkom, čo s tým súvisí. Talkshow iTY iJA [aj ty; aj ja] je miestom, kde sa duchovní lídri rôznych cirkví stretávajú v dialógu s Jayom Hudáčkom na témy, ktoré riešime všetci – aj ty, aj ja. Hosťom najbližšieho večera bude Bohdan Hroboň, evanjelický aktivista, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine. Hudobným hosťom bude slovenská worshipová kapela TIMOTHY.

Talkshow sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2022 o 19.00 hod. Vstupenky je možné zakúpiť na fuga.sk.

Detský letný tábor

Počas letných prázdnin od 11.07.-15.07.2022 organizujeme denný farský letný tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili najneskôr do 20. júna 2022 na farský email: farnostsvondreja@gmail.com. Prihlášku a bližšie informácie vám zašleme po tomto termíne.

Tábor je určený pre deti 1.-5. ročníka ZŠ, cena je 60 eur. Kapacita je 30 detí.

Teší sa na vás pán kaplán a skvelí animátori na čele s Luckou 🙂

Detská univerzita

Po „covid prestávke“ je tu opäť DETSKÁ UNIVERZITA pre deti vo veku 8-13 rokov. V dňoch 06. – 08.07.2022 ich čaká úvodná imatrikulácia,pútavé prednášky a workshopy z oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie či teológie, ako aj záverečná slávnostná promócia. Chýbať nebudú hry v parku, letné kino a oddychové aktivity. Poplatok za účasť je 15 eur. Prihlasovanie a viac info na: tf.ku.sk.

Svätá omša za zosnulých

Prvú nedeľu v mesiaci si v našej farnosti zvlášť spomíname na našich zosnulých, a to pri svätej omši v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod. Veriaci môžu túto svätú omšu obetovať za zosnulých príbuzných, priateľov a zároveň sa spojiť aj v úmysle za všetkých zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie. Srdečne vás pozývame!

Duchovná obnova 7. – 9. ročníka zo ZŠ Polianskej

V pondelok 16. mája sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili v rámci náboženskej výchovy duchovnej obnovy. Duchovná obnova sa realizovala v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Ochotne sa našich žiakov ujal duchovný otec Henrich Grejták. Žiaci boli sprevádzaní triednymi p. učiteľkami zo školy. Celú duchovnú obnovu zorganizovala p. katechétka Dominika Kmecová. Žiaci mali pripravené rôzne workshopy. Súčasťou bola i krátka prehliadka Dómu sv. Alžbety v sprievode p. kaplána Michala. Niektoré reakcie a dojmy žiakov vám priblížime z pohľadu spätnej väzby:

„Najviac sa mi páčila prehliadka Dómu sv. Alžbety. Dozvedela som sa veľa nového. Tiež sa mi páčilo to, ako nám hrali na violončele, gitare a klavíri. Mohli sme si pritom oddýchnuť.“

„Najviac sa mi páčila prednáška a prechádzka po meste a obohacovanie mojich vedomostí o Dóme sv. Alžbety.“

„Bolo to príjemné, neviem ako ostatným, ale mne sa najviac páčila tá prvá aktivita, v ktorej sme počúvali príbeh takej milej slečny, ktorej život ukázal kto je Boh. Veľmi sa mi páčila čajovna, stolný futbal a celková atmosféra na duchovnej obnove :)“

„Najviac sa mi páčila návšteva Dómu sv. Alžbety, ale aj všetko ostatné bolo super a určite by som si to zopakoval.“

„Veľmi sa mi páčili aktivity, ktoré sme robili, rozprávali sme sa o Bohu, o vzťahoch k Bohu a viere. Dozvedela som sa aj niečo nové a som rada, že som tam mohla byť.“

„Najviac sa mi páčilo v Dóme sv. Alžbety. Pomohlo mi to duševne sa obnoviť, načerpať sily.“

Dominika Kmecová

Ráchelina vinica

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu BB diecézy organizuje víkendový duchovno-terapeutický program pre ľudí zranených potratom (rodičia, príbuzní, zdravotníci,…). Uskutoční sa od 17.- 19.06.2022 v Košickom kraji. Prijmite pozvanie vykročiť na cestu uzdravenia. Sieť projektu Ráchel zahŕňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov,  lekárov  a duchovných otcov  zaškolených v danej problematike. „Cesta uzdravenia je pre každého jedinečná. Na tej ceste my sme len sprievodcami. Máme mapu a dokážeme ukázať smer, ale je to vlastná cesta každej osoby a len ona sama je jediným odborníkom. Boh ju povedie uzdravovaním takým spôsobom, aký je vhodný len pre ňu.“ (Vicky Thorn- zakladateľka projektu)

Prihlasovanie na : rachel@rodinabb.sk, tel.č. 0911 911 794. Viac informácií o projekte nájdete aj na stránke rachel.rodinabb.sk.

Celodenná adorácia

V prvý piatok mesiaca bude v našej farnosti celodenná tichá adorácia pred Eucharistiou. V čase od 9.00 do 18.00 hod vás pozývame do farského kostola k osobnej modlitbe a stíšeniu pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. V prípade možnosti prísť na celú hodinu sa môžete zapísať na hárok na nástenke v kostole.

Večer milosrdenstva

Vo štvrtok 02. júna bude v našom farskom kostole ďalší Večer milosrdenstva s Komunitou Emanuel, tentokrát na tému inšpirovanú citátom z knihy Pieseň piesní „Očarila si moje srdce.“ Pies 4,9

Večer začne svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať adorácia, pri ktorej moderované slovo strieda ticho a piesne pod vedením členov komunity. Srdečne vás pozývame!