Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 08. júna máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú v tento deň v kaplnke sv. Rozálie o 16:00 hod a vo farskom kostole o 16:30 a 18:00 hod. Po večernej svätej omši vás pozývame aj na Eucharistickú procesiu okolo kostola. Prvoprijímajúce deti nech si donesú košíky s lupeňmi kvetov. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky za splnenia podmienok: byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude možnosť tichej modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15-18:00 hod.

Stretnutie manželov

Pozývame manželské páry našej farnosti na najbližšie stretnutie manželov, ktoré bude vo farskom kostole v pondelok 05. júna po sv. omši o 18:30 hod.

Denný farský tábor

Počas letných prázdnin od 10. do 14. júla 2023 organizujeme denný farský tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa prihlásili najneskôr do 11.6. na farský email: farnostsvondreja@gmail.com alebo osobne u p. kaplána Michala. Po prejavení záujmu Vám obratom pošleme prihlášku. Vek detí: 1.-5.ročník ZŠ, cena: 80 eur ( zahŕňa obedy, vstupy, dopravu, pomúcky n aktivity, zabezpečenie pitného režimu a iné). Kapacita: 30 detí.

Teší sa na vás pán kaplán a skvelí animátori 🙂

Oslava MDD vo farnosti

Milé deti našej farnosti!

Srdečne vás pozývame na veselé popoludnie pri príležitosti vášho sviatku- Medzinárodného dňa detí. Tešíme sa na vás v stredu 07. júna od 16:30 hod v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (Vet-bar). Čaká nás DJ Ondrej, hry, tanec, pizza, kofola a mnoho iného 🙂

Svätá omša za zosnulých

V nedeľu 04. júna vás pozývame na každomesačnú svätú omšu za zosnulých v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod. Bude slúžená za zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci pri sv. omši spomenú.

Celodenná adorácia

V piatok 02. júna bude v našom farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 – 18:00 hod. Zapísať sa môžete na ľubovoľnú hodinu na hárok, ktorá nájdete na nástenke v kostole.

Rozlúčka s emeritným o. arcibiskupom Alojzom Tkáčom

V utorok 23. mája 2023 nás vo veku 89 rokov navždy opustil košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 30. mája o 10.30 hod v Dóme sv. Alžbety. Na obradoch sa môže zúčastniť aj verejnosť – pred katedrálou bude umiestnená obrazovka so živým prenosom. Kondolenčná kniha je v katedrále od 24. mája a rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10.00 hod do 20.00 hod v Dóme sv. Alžbety.

S otcom arcibiskupom Tkáčom sú spojené aj začiatky nášho farského kostola na Podhradovej – práve o. arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi vďačíme za posvätenie miesta, na ktorom sa začala výstavba nového rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Ondrejovi, apoštolovi, a to dňa 26.11.1995 za účasti mnohých veriacich. Neskôr, dňa 12.07.1997 sa uskutočnila konsekrácia chrámu o. arcibiskupom Tkáčom a náš kostol sa stal filiálkou Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Modlime sa za spásu jeho duše, odpočinutie večné daj mu Pane!