Krížové cesty vo farnosti

Pozývame vás na pobožnosti krížovej cesty počas piatkov v pôstnom období vždy o 17:30 hod.

Najbližšiu krížovú cestu 23. februára bude viesť ružencové bratstvo.

Nasledujúce pobožnosti:

Krížová cesta 01.03.2024 / manželské páry

Krížová cesta 08.03.2024 / prvoprijímajúce deti

Krížová cesta 15.03.2024 / miništranti

Krížová cesta 22.03.2024 / lektori

Krížová cesta 29.03.2024 / Veľký piatok – Krížová cesta ulicami Podhradovej

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Rodičia a prvoprijímajúce deti sa stretnú vo farskom kostole v stredu 21. februára o 17:15 hod. Nasledovať bude detská sv. omša o 18:00 hod, na ktorú pozývame všetky deti a rodičov farnosti.

Výrub invazívnych drevín okolo kostola

V najbližších dňoch sa bude v okolí farského kostola realizovať výrub inváznych drevín. Povinnosť odstraňovať invázne druhy vyplýva vlastníkom, správcom alebo užívateľom pozemkov priamo zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Problematike inváznych drevín sa venuje vo svojom príspevku aj Správa mestskej zelene v Košiciach na svojej stránke smsz.sk

Modlime sa za seba pri veľkonočnom paškále

Pripravili sme pre vás veľkonočné paškály – sviece, ktoré môžete použiť na Veľkonočnú vigíliu alebo už počas pôstneho obdobia. Veľkonočná svieca symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a svetla nad tmou. V tomto roku modlitby sa môžeme modliť úprimnejšie a zapáliť pri tom túto sviecu. Máme spoločný farský úmysel, že modlitbou pri zapálenej svieci sa nemodlíme len na naše úmysly, ale aj na úmysly tých, ktorí sa modlia taktiež pri tejto zapálenej svieci. Takto sa naše modlitby spoja, aj napriek tomu, že každý sme vo svojom dome. Milodarom 5 eur za sviecu podporíte výstavbu pastoračného centra.

Stretko birmovancov

V utorok 20. februára pozývame našich birmovancov na pravidelné stretnutie, ktoré začne pri sv. omši o 18.00 hod a po nej pokračuje v skupinkách.

4. Farský ples na Podhradovej

V sobotu 10. februára sa už po štvrtýkrát v našej farnosti uskutočnil farský ples.

Úderom na gong ples slávnostne zahájil o. Marek Ondrej. Radostnú plesovú atmosféru nám navodilo tanečné vystúpenie mladých tanečníkov a potom už začala zábava. DJ sa snažil, aby výberom hudby vyhovel všetkým vekovým kategóriám, ktoré prišli na ples. A naozaj sa mu to darilo. Veľmi príjemným spestrením programu bol hudobný vstup manželov Veroniky a Martina Husovského zo známej slovenskej hudobnej skupiny Komajota.

Hudba, tanec, plesové róby, dobré jedlo a tombolové ceny, ktoré venovali sponzori, vytvárali a umocňovali príjemnú a radostnú atmosféru.

Ples nie je len príležitosťou zabaviť sa a uvoľniť sa od každodenných starostí. Je to aj príležitosť stretnúť sa s priateľmi a lepšie sa spoznať s ľuďmi, s ktorými sa stretávame v kostole, ale aj mimo neho. Spoločné chvíle strávené pri rozhovoroch a zábave sú príležitosťou pre budovanie vzájomných vzťahov a upevňovanie spoločenstva. Boli sme veľmi radi, že medzi nami boli naši duchovní otcovia Marek Ondrej, Michal Bodnár a Radoslav Lojan. 

Za to, že sa ples vydaril, je potrebné poďakovať všetkým organizátorom, ktorí venovali príprave a organizácii mnoho času a úsilia. Predovšetkým Majke a Vladovi Puškárovcom, Zuzke Belanskej, Paule Brutovskej, Lucke Križalkovičovej, Renáte Sakslovej, Janke Figurovej, rovnako dievčatám Simonke, Zuzke a Simonke za pomoc pri tombole a samozrejme aj tým, o ktorých nevieme, ale tiež významne prispeli k úspechu plesu. Veľká vďaka patrí aj o. Marekovi za podporu myšlienky realizácie štvrtého ročníka nášho farského plesu. Chceme tiež oceniť prácu zamestnancov VET baru, ktorý zabezpečoval občerstvenie.

Tešíme sa na piaty farský ples v roku 2025.

Dáša Fedorková

Fotky si môžete pozrieť v našej Galérii.

Popolcová streda

V stredu 14. februára vstupujeme do pôstneho obdobia, keďže na tento deň pripadá Popolcová streda. Je to deň prísneho pôstu, ktorý zahŕňa zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a len raz za deň sa možno dosýta najesť.

Sväté omše v tento deň budú vo farskom kostole dve – o 16:30 hod a o 18:00 hod. V kaplnke sv. Rozálie bude sv. omša ako zvyčajne o 16:00 hod.

Prvoprijímajúce deti sa stretnú pri sv. omši o 18:00 hod, kedy bude vyhodnotená aj polročná účasť na bohoslužbách na základe kartičiek (nezabudnite si ich priniesť).

Biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie spoločné biblické stretnutie vo farskom kostole, ktoré bude v utorok 13.februára po sv. omši o 18:30 hod.

Národný týždeň manželstva 2024

V týždni od 12.-18. februára 2024 bude prebiehať pravidelná iniciatíva pre manželské páry s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohto obdobia chcú organizátori podujatia upriamiť pozornosť na hodnotu manželstva a potrebu neustálej starostlivosti o partnerský vzťah, aby nielen „držal pokope“, ale bol každým rokom pevnejší, krajší a vzácnejší. Preto prinášajú manželom rôzne inšpirácie, tipy na podujatia, spoločné aktivity, ktoré sa nesú v tomto roku v hesle „Vitamíny pre vzťah“.

Pozývame všetkých manželov našej farnosti nájsť si niečo z ponúkaných tipov pre spoločne strávený čas: www.ntm.sk Nájdete tu aj Pieseň s názvom Zázrak, ktorú pre tohtoročný NTM naspievali manželia Martin a Veronika Husovskí (hudobní hostia nášho IV. farského plesu).