Deti oslávili svoj deň juniálesom

Dlho očakávaný deň detí – juniáles sa konal v stredu 05.06.2024 so začiatkom o 16.30 hod v priestoroch Vet Baru. Na tak nádhernom  podujatí sa vo voľnej atmosfére stretlo viac ako 60 detí, ich rodičia, otec Marek a jeho verný tím organizátorov. Všetci sme tam spoločne oslávili medzinárodný deň detí. DJ Ondrej spustil detskú zábavu mini diskotékou. Hneď od úvodu sa pri dievčatách maľujúcich na tvár, či vytvárajúcich z balónov rôzne zvieratká, kvety alebo meče pre chlapcov, začal tvoriť dlhý rad. Ani dlhé čakanie však detičky neodradilo a s veľkou trpezlivosťou a slušnosťou vedeli počkať, kým prídu na rad. Bolo požehnaním vidieť väčšie a menšie skupiny osôb (detí aj dospelých) navzájom sa smiať, rozprávať, či tancovať. Chutná pizza a sladký nápoj boli k dispozícii pre všetkých prítomných. Animátori si pre deti pripravili aj rôzne súťaže. Nechýbalo ani polročné vyhodnotenie kartičiek účastí detí na sv. omšiach a stretkách. Na prvom mieste sa v kategórii chlapcov umiestnil Paľko a v kategórii dievčat sestry Eli a Mimi. Aj deti, ktoré neboli na prvých miestach, neobstáli na prázdno, okrem sladkého vecného prekvapenia, verím, že si so sebou odniesli aj kopec nezabudnuteľných spomienok. Spomienok na detský juniáles a celoročné detské sv. omše a stretká, kde ich otec Marek, ale aj oni jeho, vždy vedeli navzájom potešiť, povzbudiť a tak ukázať cestu k Ježišovi. 

Vďaka patrí tým, ktorí zabezpečili príjemné popoludnie všetkým zúčastneným. 

Keď na parkete už zostali len tí najvernejší tanečníci, tak ako sa to zvykne hovoriť „v tom najlepšom“ ukončil zábavu DJ Ondrej skvostnou pesničkou: Mám ťa rád!  

Kristínka

Pripomíname: Farský výlet do Pienin 22. júna 2024

Milí farníci a priatelia,

ešte stále sa môžete prihlásiť na celodenný farský výlet do malebnej oblasti Pienin, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu 22. júna 2024.

Čaká nás bohatý program:

 • Prehliadka fascinujúceho múzea kartuziánskych a kamadulských mníchov v Červenom Kláštore, kde sa ponoríme do histórie a duchovného odkazu tohto výnimočného miesta.
 • Voľný program, ktorý môžete využiť na prechádzku po areáli Červeného Kláštora, obdivovanie jeho architektúry, alebo na prechod cez lávku ponad Dunajec s krásnymi výhľadmi.
 • Spoločný splav Prielomu Dunajca na tradičných pltiach (voliteľné), ktorý nám umožní vychutnať si nádhernú prírodu Pieninského národného parku z jedinečnej perspektívy.

Cena:

 • Dospelí: 25 €
 • Deti do 12 rokov: 20 €

Cena zahŕňa dopravu autobusom, vstup do múzea a občerstvenie do autobusu. Cena nezahŕňa lístky na splav Dunajca:

 • Dospelí: 17,00 €
 • Študenti a seniori: 16,00 €
 • Deti do 12 rokov: 14,00 €

Doprava:

Preprava bude zabezpečená objednaným autobusom. V prípade, že Vám nevyhovuje cesta autobusom, je možná individuálna doprava, len to prosím nahláste pánovi Puškárovi telefonicky.

Prihlásiť sa môžete:

 • V sakristii kostola
 • Telefonicky u pána Puškára: 0903 215 465

Detská svätá omša

Pozývame všetky deti našej farnosti a ich rodičov na detskú svätú omšu v stredu 12. júna o 18:00 v našom farskom kostole.

Tešíme sa na vás!

Adorácie v týždni

V tomto týždni vás pozývame na osobnú modlitbu a stíšenie pred Eucharistiou v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15 – 18.00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.

Služba ucha a modlitby

Pozývame veriacich farnosti, ktorí cítia potrebu duchovného rozhovoru, na využitie služby ucha a modlitby duchovného otca. Môžete prísť v pracovné dni od 10:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 15:00 hod.

Deň detí a juniáles

V stredu 5.6.2024 pozývame všetky deti a rodičov na juniáles a spoločné ukončenie detských stried do priestorov Vet baru so začiatkom o 16:00. Pozvané sú všetky deti farnosti bez rozdielu veku. Čaká nás detská diskotéka, zaujímavé hry ako aj vyhodnotenie kartičiek účastí detí na sv. omšiach a stretkách počas druhého polroka. Samozrejme bude aj prekvapenie!

Teší sa na Vás otec Marek a jeho tím!

Slávnosť birmovania

V sobotu 1. júna 2024 sme v našej farnosti slávili slávnosť birmovania. Ducha Svätého jedinečným spôsobom, vkladaním rúk arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera, prijalo 43 birmovancov.

Pán arcibiskup v homílii vyzval všetkých k zamysleniu sa nad darmi Ducha Svätého – darom múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a darom bázne voči Bohu, a uvedomeniu si ich hodnoty a sily v každodennom živote. Birmovancom poukázal na krátky, ale bohatý život blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý popri štúdiu dokumentoval eucharistické zázraky a publikoval ich na internetovej stránke, ktorú sám vytvoril. Vďaka svojim počítačovým zručnostiam tak šíril úctu k Eucharistii, ktorá je „diaľnicou“ do neba, čiže najistejšou a najrýchlejšou cestou k Bohu. Týmto príkladom ich povzbudil, aby využívali dary a talenty, ktoré od Boha dostali pri šírení viery a kresťanskej lásky. Na záver homílie pán arcibiskup oslovil rodičov birmovancov a povzbudil ich v náročnej úlohe vychovávania detí k pravým hodnotám. Pripomenul rodičom, že vďaka všetkej ich terajšej námahe pri výchove, im bude odmenou ovocie, ktoré v budúcnosti prinesú ich deti.

Svätú omšu spolu s arcibiskupom slávili aj pán farár Marek a kňazi našej farnosti i hostia. K slávnostnej atmosfére prispel aj organista Jozef Vaško a farský zborík pod vedením Lucie Križalkovičovej, vďaka ktorým sme nádhernými piesňami mohli spoločne chváliť Boha.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatosti birmovania. Ďakujeme otcovi Marekovi za duchovné vedenie nielen birmovancov, ale aj nás animátorov počas sv. omší v rámci celého roka, ako aj za organizáciu celej prípravy na birmovku aj samotnej slávnosti.
Ďakujeme aj všetkým farníkom, ktorí sprevádzali birmovancov svojimi modlitbami.

Slávnosť birmovania otvorila dvere birmovancom do duchovnej dospelosti. Prajeme im, aby boli citlivý na Ducha Svätého, aby boli ochotní nechať sa ním viesť a aby boli odvážni v ohlasovaní evanjelia.

Animátori Paulínka, Monika a Ondrej

Biblické stretko

V utorok 3. júna po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretnutie, ktoré bude vo farskom kostole. Spoločne sa opäť zamyslíme nad novým úryvkom zo Svätého Písma, ktorý si pripravil a priblíži nám o. Marek.

Slávili sme sviatok Božieho Tela

Posledný májový štvrtok sme sa aj v našej farnosti zišli na uctení si sviatku Božieho Tela,ktorý sa každoročne spája aj s procesiou okolo chrámu.Pri večernej slávnostnej sv.omši,ktorú celebroval pán farár o.Marek a koncelebrovali duch.otec Rado a p.kaplán Michal,sa nás stretlo požehnane a bolo to krásne spoločenstvo od tých najmenších až po skôr narodených. Osobitne o. Marek privítal deti,ktoré mali uplynulú nedeľu 1.sv.prijímanie a birmovancov,ktorých čaká sviatosť birmovania túto sobotu.

V homílii nám o.Marek hovoril o obrátení a zmene.Priblížil príbeh chlapca,ktorý v hĺbke srdca možno aj túžil po zmene života,no pochyboval či Boh môže tento zázrak vôbec vykonať,zvlášť,keď tomu neverilo ani jeho najbližšie okolie.Každého z nás povzbudil slovami,že ak my sami budeme chcieť,aby nás Pán zmenil a obrátime sa k nemu,tak to dokáže urobiť.

Na záver sv.omše sme pokračovali spoločnou slávnostnou procesiou okolo kostola.Prvé šli deti,ktoré sa s radosťou a nadšením zhostili úlohy rozsypovania lupeňov kvetov,aby tak pripravili Pánovi Ježišovi krásnu cestu.Eucharistiu niesli duch.otcovia,ktorí spolu so spievajúcim davom prechádzali k pripraveným stánkom,kde čítali Evanjeliá a požehnali nás Sviatosťou oltárnou.Procesiu sme zakončili v chráme slávnostnými spevmi a požehnaním všetkých veriacich na záver.

Ďakujeme všetkým za vytvorenie spoločenstva,našim kňazom za službu,o.Marekovi tiež za slová povzbudenia,pomocníkom za prípravu tejto krásnej slávnosti,zvlášť p.kostolníkovi za organizáciu,miništrantom,kantorovi,ženám za výzdobu,mužom za prípravu stánkov a deťom za spestrenie procesie! A najmä Pánu Bohu za dar Eucharistie (aj dobrého počasia ).

Foto nájdete čoskoro v našej Galérii.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti

V nedeľu 26. mája 2024 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť prvého svätého prijímania. Devätnásť detí po prvýkrát prijalo do svojho srdca Pána Ježiša v Eucharistii. Slávnostnú atmosféru dotvárali detské hlasy a hudba, ktoré sa spojili v nádherných chválach.

Vo svojej kázni otec Marek pripomenul, že Boh túži vládnuť v čistom srdci dieťaťa, nie obmedzovať ho, ale naopak, darovať mu slobodu. Zdôraznil, že pre náš duchovný rast je potrebné nielen jesť a spať, ale predovšetkým mať v srdci Ježiša. Prijímame ho nielen v Eucharistii, ale aj prostredníctvom modlitby.

Otec Marek tiež vyzval všetkých prítomných, aby si pripomenuli chvíľu, keď Boh začal vládnuť v ich srdci, a aby sa zamysleli, či v ňom stále vládne s tou istou láskou ako vtedy. Rodičov povzbudil, aby pomáhali svojim deťom nielen uspokojovať ich fyzický hlad, ale predovšetkým ten duchovný. Vyzdvihol dôležitosť lásky, odpustenia a ďalších duchovných hodnôt v živote rodiny.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto krásnej slávnosti, najmä:

 • Otcovi Marekovi za jeho duchovné vedenie a prípravu detí na prvé sväté prijímanie, za úžasné veselé detské sväté omše, ktoré dokázali vtiahnuť všetky deti do diania a interakcie a boli krásnym zážitkom nielen pre malých, ale i veľkých.
 • Lucke za jej trpezlivosť a obetavosť pri nácviku piesní s deťmi.
 • Zboru za ich krásny spev, ktorý dotvoril slávnostnú atmosféru.
 • Rodičom za ich pomoc pri organizácii a príprave kostola a okolia.

Prvé sväté prijímanie bolo pre našu farnosť veľkým dňom plným radosti a duchovného obohatenia. Prajeme našim prvoprijímajúcim deťom, aby im Ježišova láska a prítomnosť v ich srdciach prinášala silu a radosť po celý život.