Púť detí do Obišoviec – nahlasovanie do 8. mája

Pozývame všetky deti farnosti na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája 2024. Záujemcovia sa ešte môžu nahlásiť do 08. mája u pána farára telefonicky, osobne alebo na farský email. Kontakty: farnostsvondreja@gmail.com, t.č. 0948 290 607.

Bude sa putovať peši z Ličartoviec, počas putovania budú pre vás pripravené zaujímavé stanovištia.

PROGRAM PÚTE

  • 8.30 – 10.15 registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach
  • 11.00 – 11.30 katechéza a obed z vlastných zásob
  • 11.30 – 12.30 workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program
  • 12.30 spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst)
  • 13.00 svätá omša

Doprava vlakom:

Zraz o 8:45 hod na zastávke Ťahanovce.

Os 8508 – odchod z Ťahanoviec o 9:02 hod.

Os 8521 – odchod z Obišoviec o 14:39 hod.

Obetný dar – trvanlivé potraviny alebo drogéria pre núdznych.

Pre pútnikov bude zabezpečený čaj, pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Obed zabezpečuje pán farár pre deti a rodičov (rezne, chlieb, kyslá uhorka…). Nápoje si prosím doneste so sebou.

Tešíme sa na vás 🙂